top of page

Certifiering

Certifiering är viktigt när det handlar om arbetsuppgifter som måste bli rätt utförda från början och är svåra att kontrollera i efterhand. Personcertifieringen mot INSTA 800 ska också bidra till att höja det allmänna kvalitetsmedvetandet i städbranschen. Detaljer om certifieringen – förkunskapskrav, krav på erfarenhet, giltighet, övriga förutsättningar och villkor m.m. framgår av den nedladdningsbara ansökningsinstruktionen.

Certifiering SS-INSTA 800

Visera är först i Norden att vara ackrediterade av ett nationellt ackrediteringsorgan (i detta fall Swedac) att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800: Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet (Certifieringsordning MKA11-26). 

Ackrediteringen gäller för kunskapsnivåerna 2, 3 och 4. Vi kallar denna personcertifiering VI:Certifiering.

SWEDAC Ackreditering Personcertifiering ISO/IEC 17024

Kunskapsnivå 2

SS-INSTA 800 Certifiering

1995 kr

per person

 • Totalt 16 frågor/uppgifter

 • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort​

För godkännande krävs minst 8 rätt på kapitel 3 för kunskapsnivå 2. Dessutom krävs minst 14 rätt totalt.

Kunskapsnivå 3

SS-INSTA 800 Certifiering

2495 kr

per person

 • Totalt 24 frågor/uppgifter

 • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort​

För godkännande krävs minst 9 rätt på kapitel 3 för kunskapsnivå 3. Dessutom krävs minst 21 rätt totalt.

Kunskapsnivå 4

SS-INSTA 800 Certifiering

2995 kr

per person

 • Totalt 32 frågor/uppgifter

 • Du erhåller certifikat i digitalt format samt som sticker för ditt ID-06 kort​

För godkännande krävs minst 9 rätt på kapitel 3 för kunskapsnivå 4. Dessutom krävs minst 28 rätt totalt.

Överklagande

Klagomål

Oberoende och opartiskhet

Särskilda behov

Validering och revidering av Frågebank mot SS-INSTA 800

 • 2005001
  Kunskapsnivå 4 Giltig t.o.m. 2023-06-23
 • 2005002
  Kunskapsnivå 4 Giltig t.o.m. 2023-06-18
 • 2005003
  Kunskapsnivå 4 Giltig t.o.m. 2023-06-18
 • 2005005
  Kunskapsnivå 3 Giltig t.o.m. 2023-06-18
bottom of page