Varför välja Visera?

Oavsett om du vill kvalitetssäkra, göra kostnadsbesparningar eller hitta en ny leverantör, finns vi här för dig. Våra experter erbjuder erfarenhet och kompetens i alla led.
Våra experter är till för dig. Allt vi gör, gör vi utifrån dina behov. Kanske har du redan en leverantör du trivs att jobba tillsammans med men som du skulle vilja kvalitetssäkra på något sätt. Eller så vill du göra kostnadsbesparingar och få större kontroll på leveransen du köper.

Oavsett vad du behöver finns vi med som en trygg följeslagare på resan. Vi erbjuder erfarenhet och kompetens i alla led och använder oss av en unik kontrollverktygsmodell som säkrar alla leveranser och tjänster. För ett sjukhus är det till exempel livsnödvändigt att få samma höga kvalité på leverans varje dag, året om. Det säkerställer vi genom vår arbetsmodell.

Resultat med Visera som samarbetspartner:

  • Leveranssäkerhet – rätt leverans på rätt tidpunkt
  • Kvalitetssäkringar – få in rätt material till t.ex. en upphandling
  • Kvalitetsförbättringar – se över befintliga arbetssätt 
  • Kontroll – få överblick på alla delar 
  • Kostnadsbesparingar – sker automatiskt genom effektivisering i alla led

Vill du veta mer? Kontakta magnus.freland@visera.se

"Metoden som Visera står för fungerar"

Naturhistoriska museet

Referenser