Utbildning

Städning ses som en viktig del i att minska risken för smittspridning och infektioner. Syftet med utbildningen är att på ett pedagogiskt sätt skapa förståelse för städning i vårdmiljö samt säkerställa den kunskap och kompetens som är nödvändig.

Visera som samarbetspartner

  • Kompetenshöjning till fördel för inblandade parter
  • Planering samt utförande av städning i vårdmiljö
  • Att säkerställa reproducerbarhet och tillförlitliga resultat

Omfattning, beskrivning, och krav

Målgruppen för denna utbildning är arbetsledare samt städpersonal som arbetar med städning i vårdmiljö. Här skapas förståelse för den egna rollen och dess betydelse för att uppnå både hygien och kvalitetskrav och att därigenom kunna:

  • Utföra städning enligt korrekta riktlinjer
  • Bedöma egen arbetsinsats
  • Kontrollera eget arbete

Vill du veta mer? Kontakta karin.perling@visera.se

 

Vår mission

”Vi ska vara innovatörer – med fokus på det operativa resultatet”