top of page

Upphandling av
Facility Management
tjänster

Vi följer er genom hela eller delar av upphandlingsprocessen, som ett bollplank eller med fullt ansvar för processen. En väl genomförd upphandling är basen för ett gott samarbete mellan beställare och leverantör.

Upphandling

Oavsett om du är en privat- eller offentlig aktör vägleder våra experter dig genom hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vi fungerar som ett bollplank och utgår alltid från dina unika behov. Våra duktiga upphandlingskonsulter kan vara kravställare eller upphandlingsstöd till er befintliga inköps- eller upphandlingsorganisation.

Förutom funktionella avtal är vår särskilda spetskompetens och erfarenhet att upphandla servicetjänster. Genom att ta stöd av oss i en upphandlingsprocess sparar ni både tid och resurser, samt säkerställer att underlagen är tydliga och korrekta. En väl genomförd upphandling är grunden för att samarbetet ska fungera i förlängningen.

FM-tjänster

Tydliga handlingar är grunden för hållbara relationer

Vårt mål är inte endast att genomföra upphandlingar utan att säkerställa ett framtida gott samarbete mellan parter, genom tydliga underlag och en aktiv dialog under uppstartsfasen. 

 

  • Vi hjälper er att optimera era FM-tjänster och spara tid och pengar samtidigt som ni säkerställer rätt kvalitet på tjänster.

  • Vi förstår att varje organisation har behov och mål. Våra tjänster är flexibla och kan anpassas för att passa just er verksamhet oavsett storlek och komplexitet.

  • Vi tar ansvar för helhet eller delar i er upphandlingsprocess

  • Vår erfarenhet inom fastighetstjänster hjälper er att skapa samarbeten med bra leverantörer till marknadsmässiga priser.

Offentlig & Privat upphandling

Oavsett om du är en privat- eller offentlig aktör vägleder våra experter dig genom hela eller delar av upphandlingsprocessen. Utifrån er målbild hjälper våra duktiga upphandlingskonsulter er att säkerställa ett professionellt förfrågningsunderlag för att undvika otydlighet och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt framtida samarbete med upphandlad part. I detta arbete kan vi hålla i helheten eller verka som ett stöd för er befintliga inköps- eller upphandlingsorganisation.

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är den upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan under livscykeln där varje organisation spelar en oerhört viktig roll. 

Utifrån nyckelfaktorer som tex en hållbar strategi blir hållbar upphandling ett mycket kraftfullt instrument för organisationen och ger mervärden till det globala systemet där dagens behov tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

 

Genom tydlig kravställning minimeras skador på miljön och värnar om sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det ska löna sig för er ur ett ekonomiskt perspektiv likväl som för samhället i stort. Beroende på uppdrag specificeras verksamhetsspecifika krav på leverantörerna och hjälper er att verka för ett hållbart samhälle och miljömedvetna val. 

 

Visera guidar er på vägen. 

Magnus Freland

Vill du veta mer?

Referenser

Axfast
Lundbergs Fastigheter
Neobo fastigheter
Skandia Fastigheter
Stockholms stad
bottom of page