Upphandling

Vi följer dig igenom hela eller delar av upphandlingsprocessen, som ett bollplank utifrån dina behov. En väl genomförd upphandling är basen för ett gott samarbete mellan Beställare och leverantör.

Oavsett om du är en privat- eller offentlig aktör vägleder våra experter dig genom hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vi fungerar som ett bollplank och utgår alltid från dina unika behov. Våra duktiga upphandlingskonsulter kan vara kravställare eller upphandlingsstöd till er befintliga inköps- eller upphandlingsorganisation.

Förutom funktionella avtal är vår särskilda spetskompetens och erfarenhet att upphandla servicetjänster. Genom att ta stöd av oss i en upphandlingsprocess sparar ni både tid och resurser, samt säkerställer att underlagen är tydliga och korrekta. En väl genomförd upphandling är grunden för att samarbetet ska fungera i förlängningen.

Vi säkerställer både goda underlag och bra relationer

För att upphandlingen ska leda till ett gott samarbete krävs förutom tydliga och korrekta underlag såklart även goda relationer mellan båda samarbetspartners. Vi är experter på att hitta båda!

Insatser

 • Ansvarar för delar eller hela upphandlingsprocessen för Beställaren
 • Visera-modell för lyckade FM-Upphandlingar
  • Benchmark mot nuvarande kostnader och rimlighetskalkyler
  • Uppdaterade färglagda ritningar
  • Tydliga utförarinstruktioner (HUR)
  • Insatsscheman (HUR OFTA)
  • Prisbilaga med m2-pris, som möjliggör framtida ändringar
 • Tillför resurser och kompetens inom alla delar som rör upphandling (CAD, juridik m.fl)

Kompetens

 • Mycket god kunskap om LOU, AFF m.m
 • Praktisk erfarenhet av olika FM-Tjänster
 • Spetskompetens inom lokalvård, fastighetskötsel och förvaltning
 • Diplomerade upphandlare
 • Juristkompetens

Kundvärde

 • Självständigt genomförande eller resurser som förstärker er organisation
 • Effektivt genomförande av hela upphandlingsprocessen
 • Alltid hög kvalitet på obligatoriska handlingar (Ritningar, instruktioner m.m.)
 • Tydlig och för verksamheten anpassad kravspecifikation
 • Komplett incitamentsmodell
 • Branschanalys
 • Prismodell som hanterar alla förekommande insatser
 • Ett avtal som skapar förutsättning att utveckla leverans

Vill du veta mer? Kontakta info@visera.se

"Vi har fått in en ny städleverantör. Det är en stor skillnad med Viseras tydliga städinstruktioner och tydliga krav."

Naturhistoriska museet

Referenser