Upphandling

Vi följer dig igenom hela eller delar av upphandlingsprocessen, som ett bollplank utifrån dina behov. En väl genomförd upphandling är basen för ett gott samarbete mellan Beställare och leverantör.

Oavsett om du är en privat- eller offentlig aktör vägleder våra experter dig genom hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vi fungerar som ett bollplank och utgår alltid från dina unika behov. Våra duktiga upphandlingskonsulter kan vara kravställare eller upphandlingsstöd till er befintliga inköps- eller upphandlingsorganisation.

Förutom funktionella avtal är vår särskilda spetskompetens och erfarenhet att upphandla servicetjänster. Genom att ta stöd av oss i en upphandlingsprocess sparar ni både tid och resurser, samt säkerställer att underlagen är tydliga och korrekta. En väl genomförd upphandling är grunden för att samarbetet ska fungera i förlängningen.

Vi säkerställer både goda underlag och bra relationer

För att upphandlingen ska leda till ett gott samarbete krävs förutom tydliga och korrekta underlag såklart även goda relationer mellan båda samarbetspartners. Vi är experter på att hitta båda!

Insatser

 • Ansvarar för delar eller hela upphandlingsprocessen för Beställaren
 • Visera-modell för lyckade FM-Upphandlingar
  • Benchmark mot nuvarande kostnader och rimlighetskalkyler
  • Uppdaterade färglagda ritningar
  • Tydliga utförarinstruktioner (HUR)
  • Insatsscheman (HUR OFTA)
  • Prisbilaga med m2-pris, som möjliggör framtida ändringar
 • Tillför resurser och kompetens inom alla delar som rör upphandling (CAD, juridik m.fl)

Kompetens

 • Mycket god kunskap om LOU, AFF m.m
 • Praktisk erfarenhet av olika FM-Tjänster
 • Spetskompetens inom lokalvård, fastighetskötsel och förvaltning
 • Diplomerade upphandlare
 • Juristkompetens

Kundvärde

 • Självständigt genomförande eller resurser som förstärker er organisation
 • Effektivt genomförande av hela upphandlingsprocessen
 • Alltid hög kvalitet på obligatoriska handlingar (Ritningar, instruktioner m.m.)
 • Tydlig och för verksamheten anpassad kravspecifikation
 • Komplett incitamentsmodell
 • Branschanalys
 • Prismodell som hanterar alla förekommande insatser
 • Ett avtal som skapar förutsättning att utveckla leverans

Vill du veta mer? Kontakta info@visera.se

"Vi har fått in en ny städleverantör. Det är en stor skillnad med Viseras tydliga städinstruktioner och tydliga krav."

Naturhistoriska museet

Referenser

*|MC:SUBJECT|*


PRESSMEDDELANDE

Visera AB – Ackrediterade för personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018

 
Visera AB är fr.o.m. 19 mars 2020 ackrediterade, av regeringens utsedda ackrediteringsorgan Swedac, för att personcertifiera personal inom lokalvård mot städkvalitetsstandarden SS-INSTA 800:2018 som ges ut av SIS. 
 


Ackreditering för att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018 är den första i sitt slag i Sverige, samt den enda certifiering inom städbranschen som är under ackreditering av Swedac.

 
– Visera har jobbat långsiktigt och målmedvetet med denna process. I ett mycket bra samarbete med Swedac har vi nu på ett unikt sätt skapat en plattform för att höja kompetens gällande INSTA 800 i Sverige, säger Martin Älenmark – projektansvarig på Visera.INSTA 800:2018
SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal. En ny förbättrad version av INSTA 800 lanserades 2018.
 
Ackreditering för personcertifiering
Ackrediteringsprocessen har föregåtts av en ansökningsprocess där Visera AB har tagit fram en kravspecifikation, kallad certifieringsordning, för personcertifiering enligt standard SS-EN ISO/IEC 17024. Certifieringsordningen har granskats och godkänts av Swedac. Swedac har även grundligt granskat relevanta delar av Viseras kvalitetsledningssystem och konstaterat att det uppfyller Swedacs mycket högt ställda krav på ett certifieringsorgan.
 
Utmaningar
Det är en allmän uppfattning i branschen att det förekommer kunskapsbrister hos de som använder INSTA 800. Det kan vara hos både beställare och leverantör där grunden är ett avtal som beskriver den städkvalitet och service man har behov att uppnå, 

Martin Älenmark – ”Vi ser att det blir ett problem i bedömningen vid kontrollen och dess utfall. Ett djupare perspektiv är att det blir diskrepans i samsyn av leveransen mellan beställare och leverantör, vilket kan orsaka diskussioner och onödiga kostnader”.
 

 
Positiva effekter vid personcertifiering
Visera ser ett behov av att validera kunskapen för de som är utbildade i INSTA och vi kommer därför som ensamma i sitt slag att erbjuda personcertifiering i SS-INSTA 800 mot kunskapsnivåerna 2, 3 och 4.
 

 • Det finns ett stort behov på både privat och offentlig marknad att använda INSTA 800.
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och kommer att utveckla städbranschen. 
 • Effekten blir kompetenshöjning samt utveckling av medarbetare i lokalvårdsbranschen.

Visera skapar mervärde
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och gör att INSTA-standarden kommer till sin fulla rätt. Kunskapsluckor upptäcks och arbetsgivaren kan komplettera medarbetarens kompetensnivå.
 • Vi skapar samverkan och samsyn med de som utbildar i INSTA.
 • Vi förbättrar kommunikation mellan Beställare och Leverantör.
 
Produkten är en tjänst som kommer erbjudas till
 • Beställare av lokalvård (Upphandlare, Avtalscontrollers, driftsansvariga m fl.).
 • Leverantörer av lokalvård (Key Account, Driftchefer, Arbetsledning och lokalvårdare).
 • Konsulter som utför INSTA-kontroller.

 

Om Visera AB
Visera är specialister inom Facility Management. Sedan starten 2005 har vi hjälpt många beställare att kvalitetssäkra sina upphandlade servicetjänster. Som tredjepartsaktör följer vi upp och granskar leveranskvalitén av fastighetsrelaterade servicetjänster och är behjälpliga med upphandlingar. 
 
Visera säkerställer städleveranser på plats hos kunderna. Ett av de verktyg vi jobbar med är INSTA 800. Uppföljningen ger beställaren en optimal kontroll på städkvalitén.
 
Viseras kunder erhåller utförliga rapporter som tydligt förmedlar avvikelser och vilka åtgärdsplaner som bör tillsättas för att åstadkomma förbättringar.
 
 

 

För mer information är ni välkomna att kontakta Martin Älenmark. 
martin.alenmark@visera.se
070-211 16 91
www.visera.se/certifiering
 

 

Ladda ner ansökningsdokument här
LinkedIn
Website

Stockholm | Drottninggatan 33

111 51 Stockholm | Tel: 08-643 86 85

Linköping | Roxviksgatan 8A

582 73 Linköping | Tel: 013-23 86 85


Copyright © 2019 – Visera

www.visera.se | info@visera.se

 This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*