Uppföljning

Genom att vara ute på plats hos våra kunder har vi säkerställt många leveranser. Aktiv uppföljning optimerar din verksamhet och stärker ditt samarbete.

Avtalsuppföljning är viktigt för både beställare och leverantör, genom den kan ni båda få ut så mycket som möjligt av varandra och ert gemensamma samarbete. Under åren har vi säkerställt många leveranser genom aktiv uppföljning ute på plats hos våra kunder.

Det är först genom uppföljning som vi kan sätta upp nya mål och gemensamt utveckla avtalet. Det gör vi genom tydliga kontrolldokument, åtgärdsförslag på noterade avvikelser och incitament som kan utveckla leveransen.

Kompetens

 • Utföra operativa besiktningar och kontroller
 • Utföra Personalkontroller
 • INSTA 800 certifierad personal
 • Dansk Hygienstandard
 • Hygienobservationer 

Kundvärde

 • Ni erhåller fortsatt leverantörsstabilitet
 • Att leverantörens personal hos er är behörig enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Ni erhåller en ekonomisk stabilitet 
 • Kvalitetssäkring av avtalsvillkor
 • Tack vare fastställda nyckeltal kan kostnader och leverans jämföras
 • Säkrar att kvalitet- och miljökrav följs enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Granskning av oberoende part förenklar och effektiviserar fortsatt dialog

Vad kan Visera mer hjälpa er med?

Visera utför opartiska granskningar och förstudier som säkerställer att leveransen uppfylls. Det är avgörande för att nuvarande eller kommande avtal ska lyckas och utvecklas.

Följa upp leverantör

Våra erfarna konsulter och web-baserade tjänster ger er som kund enkel åtkomst och snabb hantering av ärenden. Vid en granskning fokuserar vi på att följa upp leverantörens förmåga att följa anbud och avtal, inte hur den enskilde anställde sköter sig.

Varför granska?

Granskning är en del av Viseras tjänsteutbud som minskar belastningen på er organisation, ökar leveransen i befintliga avtal och sänker kostnaderna om korrekta leveranser inte skett från befintliga leverantörer.

Förstudie?

Visera genomlyser era Facility-tjänster och redovisar åtgärdsplaner för att kostnadseffektivisera och optimera tjänsteleveranserna.

 

 

Tidseffektivitet

Vi kan på kort tid upptäcka eventuella luckor i utförande, och sammanfatta det med hänvisning till den avtalsmässiga möjlighet ni som kund har att få en kompensation för upptäckta brister i leveransen.

Leverans

100%

Avtalsdokumentation

100%

Fakturakontroll

100%

Rapportering

100%
Ett bättre sätt att spara, synka och dela avtalsdokument
 • Sammanfogar alla dokument kopplade till upphandlingsprocessen och uppföljning av anlitade leverantörer

 • Behörighet ner till dokumentnivå

 • Enkel tillgång och hantering av alla filer via dator, surfplatta eller telefon

 • Meddelar förändringar per SMS och mail till alla som är kopplade mot kontot

 • App för fotodokumentation och ärendehantering
 • Obegränsat filutrymme

 • Anpassat med kundens logotype

Vill du veta mer? Kontakta sofia.karlsson@visera.se

*|MC:SUBJECT|*


PRESSMEDDELANDE

Visera AB – Ackrediterade för personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018

 
Visera AB är fr.o.m. 19 mars 2020 ackrediterade, av regeringens utsedda ackrediteringsorgan Swedac, för att personcertifiera personal inom lokalvård mot städkvalitetsstandarden SS-INSTA 800:2018 som ges ut av SIS. 
 


Ackreditering för att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018 är den första i sitt slag i Sverige, samt den enda certifiering inom städbranschen som är under ackreditering av Swedac.

 
– Visera har jobbat långsiktigt och målmedvetet med denna process. I ett mycket bra samarbete med Swedac har vi nu på ett unikt sätt skapat en plattform för att höja kompetens gällande INSTA 800 i Sverige, säger Martin Älenmark – projektansvarig på Visera.INSTA 800:2018
SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal. En ny förbättrad version av INSTA 800 lanserades 2018.
 
Ackreditering för personcertifiering
Ackrediteringsprocessen har föregåtts av en ansökningsprocess där Visera AB har tagit fram en kravspecifikation, kallad certifieringsordning, för personcertifiering enligt standard SS-EN ISO/IEC 17024. Certifieringsordningen har granskats och godkänts av Swedac. Swedac har även grundligt granskat relevanta delar av Viseras kvalitetsledningssystem och konstaterat att det uppfyller Swedacs mycket högt ställda krav på ett certifieringsorgan.
 
Utmaningar
Det är en allmän uppfattning i branschen att det förekommer kunskapsbrister hos de som använder INSTA 800. Det kan vara hos både beställare och leverantör där grunden är ett avtal som beskriver den städkvalitet och service man har behov att uppnå, 

Martin Älenmark – ”Vi ser att det blir ett problem i bedömningen vid kontrollen och dess utfall. Ett djupare perspektiv är att det blir diskrepans i samsyn av leveransen mellan beställare och leverantör, vilket kan orsaka diskussioner och onödiga kostnader”.
 

 
Positiva effekter vid personcertifiering
Visera ser ett behov av att validera kunskapen för de som är utbildade i INSTA och vi kommer därför som ensamma i sitt slag att erbjuda personcertifiering i SS-INSTA 800 mot kunskapsnivåerna 2, 3 och 4.
 

 • Det finns ett stort behov på både privat och offentlig marknad att använda INSTA 800.
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och kommer att utveckla städbranschen. 
 • Effekten blir kompetenshöjning samt utveckling av medarbetare i lokalvårdsbranschen.

Visera skapar mervärde
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och gör att INSTA-standarden kommer till sin fulla rätt. Kunskapsluckor upptäcks och arbetsgivaren kan komplettera medarbetarens kompetensnivå.
 • Vi skapar samverkan och samsyn med de som utbildar i INSTA.
 • Vi förbättrar kommunikation mellan Beställare och Leverantör.
 
Produkten är en tjänst som kommer erbjudas till
 • Beställare av lokalvård (Upphandlare, Avtalscontrollers, driftsansvariga m fl.).
 • Leverantörer av lokalvård (Key Account, Driftchefer, Arbetsledning och lokalvårdare).
 • Konsulter som utför INSTA-kontroller.

 

Om Visera AB
Visera är specialister inom Facility Management. Sedan starten 2005 har vi hjälpt många beställare att kvalitetssäkra sina upphandlade servicetjänster. Som tredjepartsaktör följer vi upp och granskar leveranskvalitén av fastighetsrelaterade servicetjänster och är behjälpliga med upphandlingar. 
 
Visera säkerställer städleveranser på plats hos kunderna. Ett av de verktyg vi jobbar med är INSTA 800. Uppföljningen ger beställaren en optimal kontroll på städkvalitén.
 
Viseras kunder erhåller utförliga rapporter som tydligt förmedlar avvikelser och vilka åtgärdsplaner som bör tillsättas för att åstadkomma förbättringar.
 
 

 

För mer information är ni välkomna att kontakta Martin Älenmark. 
martin.alenmark@visera.se
070-211 16 91
www.visera.se/certifiering
 

 

Ladda ner ansökningsdokument här
LinkedIn
Website

Stockholm | Drottninggatan 33

111 51 Stockholm | Tel: 08-643 86 85

Linköping | Roxviksgatan 8A

582 73 Linköping | Tel: 013-23 86 85


Copyright © 2019 – Visera

www.visera.se | info@visera.se

 This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*