Uppföljning

Genom att vara ute på plats hos våra kunder har vi säkerställt många leveranser. Aktiv uppföljning optimerar din verksamhet och stärker ditt samarbete.

Avtalsuppföljning är viktigt för både beställare och leverantör, genom den kan ni båda få ut så mycket som möjligt av varandra och ert gemensamma samarbete. Under åren har vi säkerställt många leveranser genom aktiv uppföljning ute på plats hos våra kunder.

Det är först genom uppföljning som vi kan sätta upp nya mål och gemensamt utveckla avtalet. Det gör vi genom tydliga kontrolldokument, åtgärdsförslag på noterade avvikelser och incitament som kan utveckla leveransen.

Kompetens

 • Utföra operativa besiktningar och kontroller
 • Utföra Personalkontroller
 • INSTA 800 certifierad personal
 • Dansk Hygienstandard
 • Hygienobservationer 

Kundvärde

 • Ni erhåller fortsatt leverantörsstabilitet
 • Att leverantörens personal hos er är behörig enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Ni erhåller en ekonomisk stabilitet 
 • Kvalitetssäkring av avtalsvillkor
 • Tack vare fastställda nyckeltal kan kostnader och leverans jämföras
 • Säkrar att kvalitet- och miljökrav följs enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Granskning av oberoende part förenklar och effektiviserar fortsatt dialog

Vad kan Visera mer hjälpa er med?

Visera utför opartiska granskningar och förstudier som säkerställer att leveransen uppfylls. Det är avgörande för att nuvarande eller kommande avtal ska lyckas och utvecklas.

Följa upp leverantör

Våra erfarna konsulter och web-baserade tjänster ger er som kund enkel åtkomst och snabb hantering av ärenden. Vid en granskning fokuserar vi på att följa upp leverantörens förmåga att följa anbud och avtal, inte hur den enskilde anställde sköter sig.

Varför granska?

Granskning är en del av Viseras tjänsteutbud som minskar belastningen på er organisation, ökar leveransen i befintliga avtal och sänker kostnaderna om korrekta leveranser inte skett från befintliga leverantörer.

Förstudie?

Visera genomlyser era Facility-tjänster och redovisar åtgärdsplaner för att kostnadseffektivisera och optimera tjänsteleveranserna.

 

 

Tidseffektivitet

Vi kan på kort tid upptäcka eventuella luckor i utförande, och sammanfatta det med hänvisning till den avtalsmässiga möjlighet ni som kund har att få en kompensation för upptäckta brister i leveransen.

Leverans

100%

Avtalsdokumentation

100%

Fakturakontroll

100%

Rapportering

100%
Ett bättre sätt att spara, synka och dela avtalsdokument
 • Sammanfogar alla dokument kopplade till upphandlingsprocessen och uppföljning av anlitade leverantörer

 • Behörighet ner till dokumentnivå

 • Enkel tillgång och hantering av alla filer via dator, surfplatta eller telefon

 • Meddelar förändringar per SMS och mail till alla som är kopplade mot kontot

 • App för fotodokumentation och ärendehantering
 • Obegränsat filutrymme

 • Anpassat med kundens logotype

Vill du veta mer? Kontakta info@visera.se