top of page

Kvalitetsuppföljning

Viseras konsulter följer upp upphandlade tjänster så att ni vet att ni får det som upphandlats och säkerställer ett upprätthållande av kvaliteten.

Applikation

Genom kvalitetsuppföljning säkerställs att avtalade tjänster utförs enligt de krav och riktlinjer som ställts. Utan uppföljning sjunker ofta snabbt resultatet och engagemanget hos avtalets parter riskerar att minska.

Viseras avtalskontrollanter följer väl inarbetade rutiner och arbetssätt och med avtalet som grund utför vi noggranna kontroller. Våra konsulters kunskap och erfarenhet, tillsammans med effektiva systemstöd skapar en oslagbar kombination för korrekta bedömningar och resultat. Som beställare får ni full insyn och tillgång till digitala rapporter, analyser och förbättringsåtgärder.

Kvalitetskontroll Caroline Spång Niclas Önell
  • Vi agerar som beställarens förlängda arm i samarbetet med leverantören.

  • I samarbete med entreprenörerna granskar vi utfört arbete utifrån kravställningar i avtal.

  • Uppföljningen genererar åtgärdsplaner och rekommendationer för nya arbetssätt.

  • Uppföljning ger långsiktiga och hållbara relationer.

Viseramodellen för uppföljning

Avtalsbeskrivning

Kvalitetskontroller

Rapportering till parterna inkl åtgärdsförslag

Driftmöte, leveransutveckling

Uppföljning av åtgärder

Viseras unika kompetens bidrar till besvärsfrihet för er och att ni får det ni betalar för.  

Våra kvalitetsuppföljare:

  • utför operativa kvalitetskontroller  

  • utför hygienobservationer  

  • utför personalkontroller hos serviceleverantör 

  • är INSTA 800 certifierade    

  • utför kontroller enligt Dansk hygienstandard  

  • säkerställer att rätt maskiner, utrustning och kemikalier används 

Sandra Hernandez

Vill du veta mer?

Referenser

Axfast
Kfast
Lundbergs Fastigheter
Nacka Kommun
KLP fastigheter
Vasakronan
Locum
Vattenfall
bottom of page