top of page

Vi finns här för att hjälpa er! 

Visera har kompetenta och engagerade resurser tillgängliga när ni behöver extra

stöd inom FM.

Interimstjänster

Projektledning

Vi har erfarna konsulter med stor erfarenhet av projektledning inom FM:

 • Implementering

 • Utveckling

 • Hållbarhet

Interimstjänster

Visera erbjuder tillfälliga resurser för att täcka ert behov vid ex vakanser eller sjukskrivningar alt. av kompetensförstärkning inom organisationen.

Vi erbjuder dynamiska och flexibla lösningar anpassade efter era

unika behov:

 • Facility Manager

 • Administration

 • Inventering

 • Upphandling/Inköp

 • Arbetsledning

 • Driftledning

 • Kvalitetsuppföljning & besiktning

 • Upphandlingsunderlag

 • Utbildning

 • Personal & schemaläggning

Verksamhetsutveckling

Visera hjälper er att analysera, utveckla och effektivisera er verksamhet baserat på identifierade behov och uppsatta mål inom FM:

 • Rådgivande tjänster

 • Uppföljning & analys

 • Ledarskap

Med välrenommerade medarbetare och många års erfarenhet hjälper vi er att driva och utveckla er Facility Management verksamhet

Magnus Freland

Vill du veta mer?

Referenser

ALD Automotive
Locum
Tikkurila
Vasakronan
bottom of page