Covid-19

All världens länder förbereder sig nu för spridningen av sjukdomen Covid-19. Flera viktiga åtgärder görs för att förhindra samhällsspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen. Vi måste alla hjälpa till att minska pandemins omfattning.

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Dropparna kan finnas kvar i luften en stund för att därefter falla ned på föremål och ytor och där kan viruset överleva i flera dagar.

Studier visar att lokalvårdens betydelse för att minska smittspridning är stor. Följsamhet till rutiner för att minimera risken för att sprida smitta är en viktig del av lokalvårdens arbete.

Utöver att följa etablerade hygienrutiner är det viktigt att lokalvården jobbar med riskanalyser och tar initiativ för att förbättra leveransen.

Mikroorganismer ser vi inte med blotta ögat, ytor som visuellt ser rena ut kan vara kontaminerade med smittämnen. Lokalvården ska förstå hur man jobbar för att bryta smittvägar och minimera risken för att själv föra smittämnen vidare.

  • Hur utförs en smittstädning på en arbetsplats eller i en skola/förskola?
  • Vilket material och kemikalier ska användas?
  • Vilken skyddsutrustning ska lokalvårdaren ha?
  • Har lokalvårdaren rätt kompetens?

Visera har spetskompetens i området och kan utbilda lokalvårdarna i basala hygienrutiner och smittstäd, kemikalier och material, arbetsflöden och rutiner.

För bästa träffsäkerhet är all vår utbildning anpassad efter kundens behov.

Vi tar vårt samhällsansvar, boka din utbildning hos oss! Kontakta Karin Perling på 072-573 08 00 alt. karin.perling@visera.se