Bemanningsföretag inom Facility Management

Vi är experter på att hitta rätt person till rätt bemanningsuppdrag. Vi kan snabbt få ut personal där du behöver den som mest.

Bemanning

Visera erbjuder bemanning inom projektledning och genom att hyra ut konsulter i nyckelpositioner inom Facility Management – snabbt och effektivt. Vi kan med kort varsel säkra att du snabbt får in önskad personal med rätt kompetens som kan Facility Management. Uthyrd konsult är van att leda eller enbart komplettera er befintliga organisation utan att det påverkar er verksamhet eller kund. Oavsett om du behöver stöd under en kortare eller längre period så kan vi hjälpa dig.

Med Visera konsultuthyrning säkrar vi resursbehov och kompetens under tiden ni utvecklar er Facility Management organisation, har behov av att hyra in ersättningsrekrytering, föräldravikariat eller söker en eller flera resurser till ett viktigt uppdrag eller projekt. Våra konsulter är flexibla och vana av att snabbt hoppa in och lösa uppgiften, inget är för litet eller för stort, det är leverans som räknas genom hela processen. 

Som kund matchas ni mot en eller flera rutinerade konsulter för att ni ska hitta rätt resurs som passar er bäst, det kan inte gå fel. Vår närvarande konsultchef går igenom och följer sedan upp vår leverans och har löpande avstämningar för att säkerställa nöjdhet hos både konsult och uppdragsgivare.

Vi vill vara trygga med att ni är trygga med oss – därför har samtliga konsulter hos oss en trygg anställning med bra villkor.

Exempel på kompetens och befattningar där vi kan erbjuda våra tjänster inom konsultuthyrning:

Det är inom FM Facility Management med lokalvård, markskötsel, bevakning, avfallshantering, internservice/reception och besiktning där vi har våra kompetenser men även inom fastighetsförvaltning.

 • FM Manager och FM assistant Manager
 • Head of Facility Management
 • FM chef
 • Upphandlare privat upphandling – med kompetenser inom hållbar upphandling
 • Upphandlare offentlig upphandling – med gedigen erfarenhet av lag om offentlig upphandling
 • Strategisk inköpare samt operativ inköpare  inom FM och Entreprenad
 • Besiktningsman av FM tjänster
 • Controller av FM tjänster
 • Driftchef fastighet och FM
 • Arbetsledare och biträdande arbetsledare
 • Hyra in personal för Mystery shoppning
 • Fastighetschef och interim Fastighetschef för privat sektor, kommun och Landsting
 • Fastighetsförvaltare och biträdande Fastighetsförvaltare

Kundvärde inom bemanning

 • Flexibelt och snabbt sätt att få in erfarna och kompetenta resurser
 • Stöd vid förstudie och analys om man ska in- eller outsourca FM 
 • Kompetens vid implementering eller uppstart av FM koncept
 • Kompetens vid implementering eller uppstart av FM uppdrag eller ny FM leverantör
 • Kompetens vid upphandling av FM tjänster
 • Kompetens kring kvalitetssäkring och uppföljning av FM uppdrag
 • Rutinerade och kompetenta chefer och ledare för FM uppdrag 
 • Stöd och resurser under begränsad period