Bemanningsföretag inom Facility Management

Vi är experter på att hitta rätt person till rätt bemanningsuppdrag. Vi kan snabbt få ut personal där du behöver den som mest.

Bemanning

Visera erbjuder bemanning inom projektledning och genom att hyra ut konsulter i nyckelpositioner inom Facility Management – snabbt och effektivt. Vi kan med kort varsel säkra att du snabbt får in önskad personal med rätt kompetens som kan Facility Management. Uthyrd konsult är van att leda eller enbart komplettera er befintliga organisation utan att det påverkar er verksamhet eller kund. Oavsett om du behöver stöd under en kortare eller längre period så kan vi hjälpa dig.

Med Visera konsultuthyrning säkrar vi resursbehov och kompetens under tiden ni utvecklar er Facility Management organisation, har behov av att hyra in ersättningsrekrytering, föräldravikariat eller söker en eller flera resurser till ett viktigt uppdrag eller projekt. Våra konsulter är flexibla och vana av att snabbt hoppa in och lösa uppgiften, inget är för litet eller för stort, det är leverans som räknas genom hela processen. 

Som kund matchas ni mot en eller flera rutinerade konsulter för att ni ska hitta rätt resurs som passar er bäst, det kan inte gå fel. Vår närvarande konsultchef går igenom och följer sedan upp vår leverans och har löpande avstämningar för att säkerställa nöjdhet hos både konsult och uppdragsgivare.

Vi vill vara trygga med att ni är trygga med oss – därför har samtliga konsulter hos oss en trygg anställning med bra villkor.

Exempel på kompetens och befattningar där vi kan erbjuda våra tjänster inom konsultuthyrning:

Det är inom FM Facility Management med lokalvård, markskötsel, bevakning, avfallshantering, internservice/reception och besiktning där vi har våra kompetenser men även inom fastighetsförvaltning.

 • FM Manager och FM assistant Manager
 • Head of Facility Management
 • FM chef
 • Upphandlare privat upphandling – med kompetenser inom hållbar upphandling
 • Upphandlare offentlig upphandling – med gedigen erfarenhet av lag om offentlig upphandling
 • Strategisk inköpare samt operativ inköpare  inom FM och Entreprenad
 • Besiktningsman av FM tjänster
 • Controller av FM tjänster
 • Driftchef fastighet och FM
 • Arbetsledare och biträdande arbetsledare
 • Hyra in personal för Mystery shoppning
 • Fastighetschef och interim Fastighetschef för privat sektor, kommun och Landsting
 • Fastighetsförvaltare och biträdande Fastighetsförvaltare

Kundvärde inom bemanning

 • Flexibelt och snabbt sätt att få in erfarna och kompetenta resurser
 • Stöd vid förstudie och analys om man ska in- eller outsourca FM 
 • Kompetens vid implementering eller uppstart av FM koncept
 • Kompetens vid implementering eller uppstart av FM uppdrag eller ny FM leverantör
 • Kompetens vid upphandling av FM tjänster
 • Kompetens kring kvalitetssäkring och uppföljning av FM uppdrag
 • Rutinerade och kompetenta chefer och ledare för FM uppdrag 
 • Stöd och resurser under begränsad period 
*|MC:SUBJECT|*


PRESSMEDDELANDE

Visera AB – Ackrediterade för personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018

 
Visera AB är fr.o.m. 19 mars 2020 ackrediterade, av regeringens utsedda ackrediteringsorgan Swedac, för att personcertifiera personal inom lokalvård mot städkvalitetsstandarden SS-INSTA 800:2018 som ges ut av SIS. 
 


Ackreditering för att genomföra personcertifiering mot SS-INSTA 800:2018 är den första i sitt slag i Sverige, samt den enda certifiering inom städbranschen som är under ackreditering av Swedac.

 
– Visera har jobbat långsiktigt och målmedvetet med denna process. I ett mycket bra samarbete med Swedac har vi nu på ett unikt sätt skapat en plattform för att höja kompetens gällande INSTA 800 i Sverige, säger Martin Älenmark – projektansvarig på Visera.INSTA 800:2018
SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal. En ny förbättrad version av INSTA 800 lanserades 2018.
 
Ackreditering för personcertifiering
Ackrediteringsprocessen har föregåtts av en ansökningsprocess där Visera AB har tagit fram en kravspecifikation, kallad certifieringsordning, för personcertifiering enligt standard SS-EN ISO/IEC 17024. Certifieringsordningen har granskats och godkänts av Swedac. Swedac har även grundligt granskat relevanta delar av Viseras kvalitetsledningssystem och konstaterat att det uppfyller Swedacs mycket högt ställda krav på ett certifieringsorgan.
 
Utmaningar
Det är en allmän uppfattning i branschen att det förekommer kunskapsbrister hos de som använder INSTA 800. Det kan vara hos både beställare och leverantör där grunden är ett avtal som beskriver den städkvalitet och service man har behov att uppnå, 

Martin Älenmark – ”Vi ser att det blir ett problem i bedömningen vid kontrollen och dess utfall. Ett djupare perspektiv är att det blir diskrepans i samsyn av leveransen mellan beställare och leverantör, vilket kan orsaka diskussioner och onödiga kostnader”.
 

 
Positiva effekter vid personcertifiering
Visera ser ett behov av att validera kunskapen för de som är utbildade i INSTA och vi kommer därför som ensamma i sitt slag att erbjuda personcertifiering i SS-INSTA 800 mot kunskapsnivåerna 2, 3 och 4.
 

 • Det finns ett stort behov på både privat och offentlig marknad att använda INSTA 800.
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och kommer att utveckla städbranschen. 
 • Effekten blir kompetenshöjning samt utveckling av medarbetare i lokalvårdsbranschen.

Visera skapar mervärde
 • Personcertifieringen skapar tydlighet och gör att INSTA-standarden kommer till sin fulla rätt. Kunskapsluckor upptäcks och arbetsgivaren kan komplettera medarbetarens kompetensnivå.
 • Vi skapar samverkan och samsyn med de som utbildar i INSTA.
 • Vi förbättrar kommunikation mellan Beställare och Leverantör.
 
Produkten är en tjänst som kommer erbjudas till
 • Beställare av lokalvård (Upphandlare, Avtalscontrollers, driftsansvariga m fl.).
 • Leverantörer av lokalvård (Key Account, Driftchefer, Arbetsledning och lokalvårdare).
 • Konsulter som utför INSTA-kontroller.

 

Om Visera AB
Visera är specialister inom Facility Management. Sedan starten 2005 har vi hjälpt många beställare att kvalitetssäkra sina upphandlade servicetjänster. Som tredjepartsaktör följer vi upp och granskar leveranskvalitén av fastighetsrelaterade servicetjänster och är behjälpliga med upphandlingar. 
 
Visera säkerställer städleveranser på plats hos kunderna. Ett av de verktyg vi jobbar med är INSTA 800. Uppföljningen ger beställaren en optimal kontroll på städkvalitén.
 
Viseras kunder erhåller utförliga rapporter som tydligt förmedlar avvikelser och vilka åtgärdsplaner som bör tillsättas för att åstadkomma förbättringar.
 
 

 

För mer information är ni välkomna att kontakta Martin Älenmark. 
martin.alenmark@visera.se
070-211 16 91
www.visera.se/certifiering
 

 

Ladda ner ansökningsdokument här
LinkedIn
Website

Stockholm | Drottninggatan 33

111 51 Stockholm | Tel: 08-643 86 85

Linköping | Roxviksgatan 8A

582 73 Linköping | Tel: 013-23 86 85


Copyright © 2019 – Visera

www.visera.se | info@visera.se

 This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*