Upphandling2018-11-20T13:51:04+00:00

Upphandling

En väl genomförd upphandling är basen för ett fortsatt gott samarbete

Vad kan vi erbjuda?

Visera kan erbjuda er som privat- eller offentlig aktör en stab av engagerade, kunniga och drivna upphandlingskonsulter.

Vi kan vägleda er som beställare genom att ta ansvar för hela upphandlingsprocessen, fungera som kravställare eller upphandlingsstöd till er befintliga inköps- eller upphandlingsorganisation. Vårt signum inom upphandling är förutom våra funktionella avtal den spetskompetens och erfarenhet vi besitter i att upphandla servicetjänster.

Genom kvalitativa anbudsunderlag ger vi förutsättning till anbudsgivare att lämna konkurrenskraftiga anbud. Som beställare kan ni spara tid och resurser samt säkerställa att underlagen är tydliga och korrekta vilket säkerställer en bra leverans under hela avtalstiden.

Vi säkerställer goda underlag för bra upphandlingar

Vi har goda kunskaper om marknadens aktörer och vad det är som krävs för att göra en bra affär. Visera ser vikten av samarbete mellan beställare och leverantör och säkerställer att relationerna mellan de båda parterna blir goda för bättre förutsättningar.

Insats och kompetens

Insatser

 • Ansvara för delar eller hela upphandlingsprocessen
 • Visera-modell för lyckade FM-Upphandlingar
 • Tillför resurser och kompetens inom alla delar som rör upphandling ( Cad, juridik m.fl )

Kompetens

 • Mycket god kunskap om LOU, AFF m.m
 • Praktisk erfarenhet av olika FM-Tjänster
 • Spetskompetens inom lokalvård, fastighetskötsel och förvaltning.
 • Två diplomerade upphandlare

Kundvärde

 • Effektivt genomförande av hela upphandlingsprocessen
 • Resurser som verkar som en i företaget eller organisationen
 • Alltid hög kvalitet på obligatoriska handlingar (Ritningar, instruktioner, m.m)
 • Tydlig  och för verksamheten anpassad kravspecifikation
 • Komplett incitamentsmodell
 • Branschanalys
 • Prismodell som hanterar alla förekommande insatser
 • Ett avtal som skapar förutsättning att utveckla leverans

Per

En inblick i vårt uppdrag

Läs intervjun här