Uppföljning2018-11-20T13:51:04+00:00

Uppföljning

Genom aktiv avtalsförvaltning skapas värden som optimerar verksamheten

Avtalsuppföljning är en affärskritisk del vid ingångna avtal mellan beställare och leverantör. Under åren har vi säkerställt många leveranser genom aktiv uppföljning ute på plats hos våra kunder. Visera utför kontinuerligt uppföljning av avtalade servicetjänster som sedan används för utveckling och uppföljning av avtalet. Vi ser alltid till att våra beställare erhåller tydliga kontrolldokument, åtgärdsförslag på noterade avvikelser och incitament som kan utveckla leveransen.

Kompetens

 • Personcertifierade INSTA 800 – SS 62 78 01:2012
 • Personcertiferade ATP-mätning
 • Dansk hygienstandard DS 2451-10
 • SIV (Städning i vården)
 • Vårdhandboken
 • UV-mätning med fluorescerande färg
 • LEED Miljöcertifiering
 • LEED Green Cleaning Policy program
 • Medlem i SIS-standardiseringsarbete SIS TK 349 AG 2 (Ny städstandard för vård)
 • Medlem i SIS-standardiseringsarbete SIS TK 314 (INSTA 800 SS 62 78 01)

Kundvärde

 • Säkra att leveranskvalitet är enligt avtalad nivå
 • Säkra att leverans sker i rätt tid och till rätt omfattning (Leveranssäkerhet)
 • Säkra incitamentskalkyler
 • Säkra resurs och kompetensnivåer
 • Säkra kvalitet och leverans av egenkontroller
 • Skapa förutsättningar för att utveckla leverans
 • Ökad kundnöjdhet
 • Säkra  KPI:er

Granskning

Genom opartisk granskning säkerställs att leverantör uppfyller avtalskrav

Granskning är en del av Viseras tjänsteutbud som minskar belastningen på er organisation, ökar leveransen i befintliga avtal och sänker kostnaderna om korrekta leveranser inte skett från befintliga leverantörer.

Våra erfarna konsulter och web-baserade tjänster ger er som kund enkel åtkomst och snabb hantering av ärenden. Vid en granskning fokuserar vi på att följa upp leverantörens förmåga att följa anbud och avtal, inte hur den enskilde anställde sköter sig.

0%

Leverans

Entreprenören är införstådd med avtalsvillkoren

0%

Avtalsdokumentation

Uppdaterad information finns alltid tillgänglig

0%

Fakturakontroll

Löpande kontroll av fakturor genomförs under avtalsperioden

0%

Rapportering

Underlag levereras i rätt tid – på rätt plats.

Vi kan på kort tid upptäcka eventuella luckor i utförande, och sammanfatta det med hänvisning till den avtalsmässiga möjlighet ni som kund har att få en kompensation för upptäckta brister i leveransen. Efter en grundgenomgång av aktuellt avtal kan ni själv välja att granska er leverans, eller helt lämna över granskning, sammanfattning och uppföljande kontakt med leverantören till oss. En granskning av leverantörernas utförande enligt anbud och avtal ger antingen höjd leverans eller sänkt kostnad – vår målsättning är att alltid generera ett positivt ekonomiskt resultat när ni anlitar våra granskningstjänster

Insats och kompetens

 • Utföra Bolagsrevisioner
 • Utföra Personalrevision och kontroller
 • Ekonomisk granskning
 • Avtalsgranskning

Kundvärde

 • Säkra fortsatt leverantörsstabilitet
 • Säkra att leverantörens personal är behörig enligt krav i avtal, lagar och förordningar
 • Säkra ekonomisk stabilitet
 • Säkra att avtalsvillkor är uppfyllda
 • Säkra fastställda nyckeltal
 • Säkra att kvalitet- och miljökrav följs enligt avtal, lagar och förordningar
 • Att en oberoende part utför granskning ses ofta som seriöst och förenklar fortsatt dialog

Avtalsgaranti.se

Ett bättre sätt att spara, synka och dela avtalsdokument

 • Sammanfogar alla dokument kopplade till upphandlingsprocessen och uppföljning av anlitade leverantörer
 • Behörighet ner till dokumentnivå
 • Enkel tillgång och hantering av alla filer via dator, surfplatta eller telefon
 • Meddelar förändringar per SMS och mail till alla som är kopplade mot kontot
 • App för fotodokumentation och ärendehantering
 • Obegränsat filutrymme
 • Anpassat med kundens logotype

Viktor

En inblick i vårt uppdrag

Läs intervjun här