Kursinformation2018-11-20T13:51:03+00:00

STÄDNING I VÅRDMILJÖ – Arbetsledning

Grundutbildning – Arbetsledning 2 dgr/16 timmar

 • Lagar och regler, SIV, BOV och lokala anvisningar (Teori, 2 timmar)

 • Basala Hygienrutiner, Mikroorganismer, Smittspridning (Teori, 2 timmar)

 • Städcentral, förråd, checklistor och rutiner (praktik på plats, 2 timmar)

 • Material och redskap, metod och tvätt (praktik på plats, 2 timmar)
 • Hygienklasser och arbetsflöden (teori, 2 timmar)
 • Städa i vården – Städning av vårdlokal (praktik, 2 timmar)
 • Skriftligt prov – Teori dag 1 (teori, 2 timmar)
 • Städa i vården – Städning av WC (praktik, 2 timmar)

Praktisk handledning – Arbetsledning (option inför certifiering)

Praktisk handledning sker ca 1 vecka efter utbildningstillfället.

Certifiering Teori & praktik – Arbetsledning

Certifiering sker ca 4 veckor efter utbildningstillfället.

 • Teoretiskt prov via webblänk 40 frågor – skickas till kursdeltagare via e-post

 • Praktiskt prov – Städcentral

 • Praktiskt prov – Städning av vårdlokal

 • Praktiskt prov – Städning av WC
 • Diplom skickas till kursdeltagare
 • Certifikat giltigt 1 år
 • Årlig omcertifiering – Utförs för flera deltagare under samma tillfälle.

STÄDNING I VÅRDMILJÖ – Städpersonal

Grundutbildning – Städpersonal 2 dgr/8 timmar

Grupp 1 – dag 1 (förmiddag)

 • Mikroorganismer, Smittspridning, Basala hygienrutiner (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – förberedelser av städning (praktik, 1 timme)

 • Hygienklasser, arbetsflöden, kem-tek och tvätt (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – material och redskap handhavande (praktik, 1 timme)

Grupp 1 – dag 2 (förmiddag)

 • Rutiner och instruktioner (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – Städning av vårdlokal (praktik, 1 timme)

 • Kommunikation/bemötande och teamarbete (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – Städning av WC (praktik, 1 timme)

Grupp 2 – dag 1 (eftermiddag)

 • Mikroorganismer, Smittspridning, Basala hygienrutiner (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – förberedelser av städning (praktik, 1 timme)

 • Hygienklasser, arbetsflöden, kem-tek och tvätt (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – material och redskap handhavande (praktik, 1 timme)

Grupp 2 – dag 2 (eftermiddag)

 • Rutiner och instruktioner (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – Städning av vårdlokal (praktik, 1 timme)

 • Kommunikation/bemötande och teamarbete (teori, 1 timme)

 • Städa i vården – Städning av WC (praktik, 1 timme)

Praktisk handledning – Städpersonal (option inför certifiering)

Praktisk handledning sker ca 1 vecka efter utbildningstillfället.

Certifiering Teori & praktik – Städpersonal

Certifiering sker ca 4 veckor efter utbildningstillfället med ca 1 timme per deltagare.

 • Teoretiskt prov via webblänk 20 frågor – skickas till kursdeltagare via e-post

 • Praktiskt prov – Städning av vårdlokal

 • Praktiskt prov – Städning av WC

 • Diplom skickas till kursdeltagare
 • Certifkat giltigt 1 år
 • Årlig omcertifiering – Utförs för flera deltagare under samma tillfälle.