Kompetensutveckling2018-11-20T13:51:04+00:00

Kompetensutveckling

Opticare – städning i vårdmiljö

Städning ses som en viktig del i att minska risken för smittspridning och infektioner. Syftet med utbildningen är att på ett pedagogiskt sätt skapa förståelse för städning i vårdmiljö samt säkerställa den kunskap och kompetens som är nödvändig.

Läs mer här!

Utbildningen ska allmänt bidra till

  • Kompetenshöjning till fördel för inblandade parter

  • Planering samt utförande av städning i vårdmiljö

  • Att säkerställa reproducerbarhet och tillförlitliga resultat

Omfattning, beskrivning och krav

Målgruppen för denna utbildning är arbetsledare samt städpersonal som arbetar med städning i vårdmiljö. Här skapas förståelse för den egna rollen och dess betydelse för att uppnå både hygien och kvalitetskrav och att därigenom kunna:

  • Utföra städning enligt korrekta riktlinjer

  • Bedöma egen arbetsinsats

  • Kontrollera eget arbete

Karin

En inblick i vårt uppdrag

Läs intervjun här